Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga sportskog instruktora (grupa 1) i fizikalnog terapeuta (grupa 2)...
Javni naručitelj:
Council of the European Union
Datum objave na TED-u:
05/11/2016
Rok za primitak ponuda:
09/12/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije
UCA-PRQ 16/026.
Pružanje usluga sportskog instruktora (grupa 1) i fizikalnog terapeuta (grupa 2) za teretanu u Glavnom tajništvu Vijeća
Pružanje usluga za teretanu u zgradama Tajništva Vijeća Europske unije: grupa 1: za 4 x 2 sata tjedno, sportski instruktor mora provjeravati fizičku kondiciju korisnika teretane; pokazivati korisnicima kako ispravno upotrebljavati opremu; razvijati programe treninga prilagođene zahtjevima korisnika; osigurati da teretana dobro radi kako bi, konkretno, korisnici ispravno pratili upute za uporabu koje su im dane; grupa 2: za 3 x 2 sata tjedno, fizikalni terapeut mora obuhvatiti iste zadatke kao i instruktor te pružiti podršku onim korisnicima koji imaju zdravstvene probleme.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
05/11/2016 00:00
Nije dostupno
Nije dostupno
09/12/2016 23:59
14/12/2016 10:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Pružanje usluga sportskog instruktora Grupa 1: za 4 x 2 sata tjedno, sportski instruktor mora provjeravati fizičku kondiciju korisnika teretane; pokazivati korisnicima kako ispravno upotrebljavati opremu; razvijati programe treninga prilagođene zahtjevima korisnika; osigurati da teretana dobro radi kako bi, konkretno, korisnici ispravno pratili upute za uporabu koje su im dane. Usluge se moraju pružati tijekom sljedećih vremenskih razdoblja: 12:00–14:00, od ponedjeljka do petka i 17:00–19:00, od ponedjeljka do četvrtka.
Grupa 2 Pružanje usluga fizikalnog terapeuta Grupa 2: za 3 x 2 sata tjedno, fizikalni terapeut mora obuhvatiti iste zadatke kao i instruktor te pružiti podršku onim korisnicima koji imaju zdravstvene probleme. Usluge se moraju pružati tijekom sljedećih vremenskih razdoblja: 12:00–14:00, od ponedjeljka do petka i 17:00–19:00, od ponedjeljka do četvrtka.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2016/S 214-389315 Poziv na nadmetanje 05/11/2016 00:00