Detalji poziva na dostavu ponuda

New version of Annex 1 Tender Specifications uploaded on 17.02.2017 as announced under Question/Answer No 1. The changes with respect to the original are marked in bold and concern only section 4.3. Award criteria.
Naziv:
Privremena ocjena provedbe komponente izravnog upravljanja Uredbe (EU) br. 508/2...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Datum objave na TED-u:
04/01/2017
Rok za primitak ponuda:
08/03/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
MARE/2016/05.
Privremena ocjena provedbe komponente izravnog upravljanja Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) (članci 15. i 125.)).
Cilj je ove nezavisne evaluacijske studije pridonijeti privremenoj ocjeni provedbe komponente izravnog upravljanja Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15.5.2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (EFPR). Njome se zadovoljava potreba za pregledom u sredini razdoblja, kako je predviđeno člancima 15. i 125. te Uredbe. Rezultati ocjene, zaključci i preporuke pridonijet će provedbi naknadnih rashoda EFPR-a za izravno upravljanje, a po mogućnosti i prilagodbi indikativne raspodjele sredstava, kako je utvrđeno u Prilogu III. Uredbi EFPR. Osim toga, ovom će se ocjenom pridonijeti i „ex ante” procjeni utjecaja „novog EFPR-a” za programsko razdoblje nakon 2020. (planirano za 2017.).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
04/01/2017 00:00
08/03/2017 23:59
16/03/2017 15:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2017/S 002-001570 Poziv na nadmetanje 04/01/2017 00:00