Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Međuinstitucijski okvirni ugovor o uslugama za aktivnosti povezane s boljom regu...
Javni naručitelj:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Datum objave na TED-u:
31/12/2016
Rok za primitak ponuda:
15/03/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/EMFF/2016/029.
Međuinstitucijski okvirni ugovor o uslugama za aktivnosti povezane s boljom regulacijom
EASME, kao vodeći javni naručitelj, želi sklopiti najviše 3 okvirna ugovora u kaskadi, po grupi, a grupe su sljedeće: grupa 1: zajednička ribarstvena politika, bez njezine međunarodne dimenzije, i grupa 2: integrirana pomorska politika. Opći cilj je pružiti pomoć GU-u za pomorstvo i ribarstvo u izvršavanju aktivnosti povezanih s boljom regulacijom u okviru zajedničke ribarstvene politike i integrirane pomorske politike. Cilj je poziva na nadmetanje odabrati izvoditelje koji mogu pružiti stručnu sposobnost koja će se koristiti na zahtjev putem posebnih zahtjeva za uslugu.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
31/12/2016 00:00
15/03/2017 23:59
22/03/2017 10:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Zajednička ribarstvena politika, bez njezine međunarodne dimenzije
Obuhvaćene usluge sastoje se od pomoći odjelima Komisije u izvršavanju: — retrospektivnih ocjena, uključujući provjere primjerenosti, — budućih ocjena uključujući procjene utjecaja, — savjetovanja s dionicima, i — ocjene troškova i koristi povezanih s postojećim i budućim politikama i/ili regulatornim mjerama, posebice u pogledu administrativnih opterećenja, u područjima zajedničke ribarstvene politike (ZRP), bez njezine međunarodne dimenzije. Prethodno opisani zadaci indikativni su i mogu se zatražiti drugi zadaci povezani s ocjenom i procjenom utjecaja ZRP-a u skladu s potrebama javnog naručitelja.
Grupa 2
Integrirana pomorska politika
Obuhvaćene usluge sastoje se od pomoći odjelima Komisije u izvršavanju: — retrospektivnih ocjena, uključujući provjere primjerenosti, — budućih ocjena uključujući procjene utjecaja, — savjetovanja s dionicima, i — ocjene troškova i koristi povezanih s postojećim i budućim politikama i/ili regulatornim mjerama, posebice u pogledu administrativnih opterećenja, u područjima integrirane pomorske politike (IPP). Prethodno opisani zadaci indikativni su i mogu se zatražiti drugi zadaci povezani s ocjenom i procjenom utjecaja IPP-a u skladu s potrebama javnog naručitelja.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 035-062666
Ispravak
18/02/2017 00:00
2016/S 253-465484
Poziv na nadmetanje
31/12/2016 00:00