Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Preinaka skladišta u radni prostor na podrumskoj razini -2 zgrade AA1 EUIPO-a
Javni naručitelj:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave na TED-u:
24/12/2016
Rok za primitak ponuda:
01/02/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO/019/16.
Preinaka skladišta u radni prostor na podrumskoj razini -2 zgrade AA1 EUIPO-a
Cilj ugovora je provedba radova preinake skladišta u radni prostor na podrumskoj razini -2 zgrade AA1 (1 od zgrada sjedišta EUIPO-a smještena na razvojnoj lokaciji Agua Amarga, Avenida de Europa, 4, Alicante), uključujući sve materijale, radnu snagu i građevinsku opremu, a pritom je nužno poštovati norme u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i u pogledu gospodarenja otpadom. Uključene su i sve tehničke, administrativne, organizacijske i inspekcijske aktivnosti nužne kako bi se jamčila tražena kvaliteta radova u okviru projekta. Upravljanje projektom i koordinacija u pogledu zdravlja i sigurnosti nisu obuhvaćeni ovim pozivom na nadmetanje.
Radovi
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
24/12/2016 00:00
01/02/2017 23:59
08/02/2017 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2016/S 249-456725
Poziv na nadmetanje
24/12/2016 00:00