Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga kantine i dostavljanja pripremljene hrane za Europsku agenciju z...
Javni naručitelj:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave na TED-u:
20/01/2017
Rok za primitak ponuda:
22/02/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEA/ADS/17/001.
Pružanje usluga kantine i dostavljanja pripremljene hrane za Europsku agenciju za okoliš
EEA namjerava uspostaviti okvirni ugovor o uslugama za pružanje usluga kantine i dostavljanja pripremljene hrane u svojim prostorima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
20/01/2017 00:00
22/02/2017 16:00
01/03/2017 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 014-020813
Poziv na nadmetanje
20/01/2017 00:00