Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga povezanih s bankovnim i platnim karticama
Javni naručitelj:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave na TED-u:
25/01/2017
Rok za primitak ponuda:
24/02/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO/026/16.
Pružanje usluga povezanih s bankovnim i platnim karticama
Predmet poziva na nadmetanje povezan je s komercijalnim bankama ili pružateljima platnih usluga iz Europske unije za pružanje bankovnih usluga za rukovanje ulaznim i izlaznim plaćanjima te uslugama platnih kartica. Postupak nadmetanja podijeljen je na sljedeće 3 grupe: — grupa 1: bankovne usluge za ulazne platne transakcije, — grupa 2: bankovne usluge za izlazne platne transakcije, — grupa 3: usluge platnih kartica. Svrha ovog poziva na nadmetanje je sklapanje do 5 okvirnih ugovora za grupu 1 i za grupu 2 te 1 okvirnog ugovora za grupu 3. Ovi okvirni ugovori imat će početno trajanje od 1 godine i 4 moguće obnove od 1 godine svako, na najdulje trajanje od 5 godina.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Okvirni sporazum
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
25/01/2017 00:00
24/02/2017 13:00
27/02/2017 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Bankovne usluge za ulazne platne transakcije
Cilj je izabrati nekoliko ugovaratelja (banke i/ili pružatelji platnih usluga) koji pružaju usluge povezane s ulaznim i izlaznim platnim transakcijama koje Ured treba provesti, uključujući plaćanje kreditnim karticama. Ova je grupa povezana s bankovnim uslugama za ulazne platne transakcije.
Grupa 2
Bankovne usluge za izlazne platne transakcije
Predmet poziva na nadmetanje povezan je s komercijalnim bankama ili pružateljima platnih usluga iz Europske unije za pružanje bankovnih usluga za rukovanje ulaznim i izlaznim plaćanjima te uslugama platnih kartica. Ova je grupa povezana s bankovnim uslugama za izlazne platne transakcije.
Grupa 3
Usluge platnih kartica
Predmet poziva na nadmetanje povezan je s komercijalnim bankama ili pružateljima platnih usluga iz Europske unije za pružanje bankovnih usluga za rukovanje ulaznim i izlaznim plaćanjima te uslugama platnih kartica. Ova grupa povezana je s uslugama platnih kartica.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 017-026937
Poziv na nadmetanje
25/01/2017 00:00