Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Datum objave na TED-u:
18/05/2017
Rok za primitak ponuda:
26/06/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
SANTE/2016/A1/039.
Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane
GU za zdravlje i sigurnost hrane pokreće ovaj poziv na nadmetanje s ciljem sklapanja višestrukog okvirnog ugovora (framework contract – FWC) s ponovnim otvaranjem nadmetanja u svrhu pomoći javnom naručitelju u provedbi smjernica za bolju regulaciju u skladu s metodama i alatima navedenima u smjernicama za bolju regulaciju i njihovim setom alata.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
18/05/2017 00:00
26/06/2017 17:00
30/06/2017 09:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Zdravlje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Grupa 2
Hrana
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 110-220675
Ispravak
10/06/2017 00:00
2017/S 095-185934
Poziv na nadmetanje
18/05/2017 00:00