Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje bankarskih usluga
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
04/03/2017
Rok za primitak ponuda:
26/04/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/FIN/2017/01.
Pružanje bankarskih usluga
Ovim se pozivom na nadmetanje želi sklopiti izravni ugovor o uslugama s 1 bankom koja ispunjava zahtjeve Područja jedinstvenog platnog prometa u eurima u kojoj će se otvoriti nekoliko tekućih računa u eurima za provedbu njezinih plaćanja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
04/03/2017 00:00
26/04/2017 14:30
27/04/2017 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 045-081804
Poziv na nadmetanje
04/03/2017 00:00