Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga usmenog prevođenja
Javni naručitelj:
EUROJUST
Datum objave na TED-u:
09/03/2017
Rok za primitak ponuda:
26/04/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
2017/EJ/10/PO.
Pružanje usluga usmenog prevođenja
Opseg ovog ugovora je pružanje visokostručnih usluga simultanog, konsekutivnog ili šaptanog usmenog prevođenja tijekom raznih vrsta sastanaka koje organizira Eurojust u prostorima Eurojusta u Haagu u Nizozemskoj, ili na drugim lokacijama u Nizozemskoj i u inozemstvu. Usmeno prevođenje mora se pružati sa službenih jezika EU-a i na njih, jezika država kandidatkinja i ponekad drugih jezika.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
09/03/2017 00:00
26/04/2017 13:00
10/05/2017 14:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 075-144225 Ispravak 15/04/2017 00:00
2017/S 048-087543 Poziv na nadmetanje 09/03/2017 00:00