Detalji poziva na dostavu ponuda

Tenderers should note that a translation of the key tender documents (e.g. tender specifications and main annexes) in French has been published.
Naziv:
Osposobljavanje u području IKT-a za krajnje korisnike (Trainuser III)
Javni naručitelj:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Datum objave na TED-u:
18/05/2017
Rok za primitak ponuda:
18/07/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
HR/R3/PO/2016/044.
Osposobljavanje u području IKT-a za krajnje korisnike (Trainuser III)
Ovim je pozivom na dostavu ponuda obuhvaćeno pružanje usluga na lokaciji („intra muros”) i izvan nje („extra muros”) u pogledu osposobljavanja u području IKT-a za krajnje korisnike.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
18/05/2017 00:00
18/07/2017 23:59
27/07/2017 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Usluge za osmišljavanje i isporuku klasičnog („face-to-face”) osposobljavanja, kombiniranog učenja i novih tehnologija učenja.
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Grupa 2
Usluge za razvoj i prilagodbu modula i tečajeva e-učenja
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 115-230958
Ispravak
17/06/2017 00:00
2017/S 095-185935
Poziv na nadmetanje
18/05/2017 00:00