Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pravne usluge.
Javni naručitelj:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Datum objave na TED-u:
23/03/2017
Rok za primitak ponuda:
18/04/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
1701/G2/N.
Pravne usluge.
Opseg ovog postupka pružanje je pravnih usluga podijeljeno u 5 grupa: grupa 1: nizozemsko trgovačko pravo, uključujući ugovorno pravo, pravo u području IKT-a/intelektualnog vlasništva (IP — intelectual property), zaštite privatnosti i osobnih podataka, porezno zakonodavstvo i moguće zastupanje pred sudom (okvirni ugovor s 1 ugovarateljem); grupa 2: nizozemsko pravo u području zapošljavanja i radno pravo, uključujući porezno zakonodavstvo, zakon o mirovinskom osiguranju te povlasticama, zakon o zdravstvenom osiguranju i sigurnosti (okvirni ugovor s 1 ugovarateljem); grupa 3: pravo Unije o javnoj nabavi, uključujući savjetovanje i moguće zastupanje pred Općim sudom (okvirni ugovor s 1 ugovarateljem); grupa 4: belgijsko trgovačko pravo, uključujući ugovorno pravo, pravo u području IKT-a/IP-a, zaštite privatnosti i osobnih podataka, porezno zakonodavstvo i moguće zastupanje pred sudom (okvirni ugovor s 1 ugovarateljem); grupa 5: pravo EU-a u području zapošljavanja i državnih službi, uključujući savjetovanje i moguće zastupanje pred Općim sudom (višestruki okvirni ugovor s 3 ugovaratelja — ponovno otvaranje natjecanja).
Usluge
Natjecateljski postupak uz pregovore
Zatvoreno
Provjereno
Etape
23/03/2017 00:00
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Grupa 1: nizozemsko trgovačko pravo, uključujući ugovorno pravo, pravo u području IKT-a/IP-a, zaštite privatnosti i osobnih podataka, porezno zakonodavstvo i moguće zastupanje pred sudom
Grupa 1: ugovori Europola općenito se provode prema zakonu Unije, nadopunjenom, kad je to potrebno, nizozemskim zakonom. Sudovi u Haagu imaju nadležnost nad sporovima koji proizlaze iz tumačenja i/ili primjene ugovora. Europol nema internog kvalificiranog nizozemskog odvjetnika te je stoga povremeno potrebno nizozemsko pravno savjetovanje o pitanjima trgovačkog prava. Savjetovanje se može odnositi i na pitanja povezana s uvjetima licenciranja softvera i njihovim tumačenjem u okviru nizozemskog prava, kao i pitanja o privatnosti i zaštiti podataka.
Grupa 2
Grupa 2: nizozemsko pravo u području zapošljavanja i radno pravo, uključujući porezno zakonodavstvo, zakon o mirovinskom osiguranju te povlasticama, zakon o zdravstvenom osiguranju i sigurnosti
Za grupu 2: Europol primjenjuje nizozemske zdravstvene i sigurnosne norme. Povremeno je potrebno nizozemsko pravno savjetovanje o pitanjima prava u području zapošljavanja i radnog prava, uključujući zakon o mirovinskom osiguranju te povlasticama, zakon o socijalnoj sigurnosti i porezno zakonodavstvo.
Grupa 3
Grupa 3: pravo Unije o javnoj nabavi, uključujući savjetovanje i moguće zastupanje pred Općim sudom
Grupa 3: Europol ima interne pravne stručnjake za javnu nabavu. To znači da će se temeljni dio obavljati interno, a pravno savjetovanje odnosit će se na posebne detalje (npr. kritični doprinos o obrani, kako ga je sastavio Europol) i taktičko savjetovanje te mogući prijevodi na francuski. Potrebno je uključiti i savjetovati se s pravnim timom Europola tijekom svakog dijela postupka.
Grupa 4
Grupa 4: belgijsko trgovačko pravo, uključujući ugovorno pravo, pravo u području IKT-a/IP-a, zaštite privatnosti i osobnih podataka, porezno zakonodavstvo i moguće zastupanje pred sudom
Za grupu 4: Europol sudjeluje u međuinstitucijskim postupcima javne nabave (odnosno, postupcima nadmetanja koje organizira Komisija EU-a u ime institucija i agencija EU-a). Sklopljeni ugovori su u nadležnosti belgijskog zakonodavstva i suda u Bruxellesu. Europolu je povremeno potrebno specijalizirano savjetovanje o belgijskom općem trgovačkom pravu. Savjetovanje se može odnositi i na pitanja povezana s uvjetima licenciranja softvera i njihovim tumačenjem u okviru belgijskog prava kao i pitanja o privatnosti i zaštiti podataka.
Grupa 5
pravo EU-a u području zapošljavanja i državnih službi, uključujući savjetovanje i moguće zastupanje pred Općim sudom
Za grupu 5: Europol zapošljava državne službenike u okviru propisa o osoblju službenika i uvjeta zapošljavanja ostalih službenika Europske unije. Europol ima interne pravne stručnjake te želi imati mogućnost (ali ne i obvezu) zatražiti usluge odvjetničkog društva putem okvirnog ugovora koji može koji se može sklopiti u okviru postupka nadmetanja. Potrebno je uključiti i savjetovati se s pravnim timom Europola tijekom svakog dijela postupka.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 058-107188
Poziv na nadmetanje
23/03/2017 00:00