Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Tehnička tajništva za skupinu prijavljenih tijela u okviru sljedećih direktiva: ...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Datum objave na TED-u:
29/04/2017
Rok za primitak ponuda:
06/06/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Tehnička tajništva za skupinu prijavljenih tijela u okviru sljedećih direktiva: o eksplozivnim atmosferama, o strojevima, o elektromagnetskoj kompatibilnosti, o dizalima, Direktive o tlačnoj opremi/Direktive o jednostavnim tlačnim...
Grupa 1: Eksplozivne atmosfere (ATEX): tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Grupa 2: Strojevi: tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17.5.2006 o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ. Grupa 3: Elektromagnetska kompatibilnost (electromagnetic compatibility – EMC): tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća. Grupa 4: Dizala: tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala. Grupa 5: Tlačna oprema: tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda. Grupa 6: Plinski aparati: tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela u okviru Direktive 2009/142/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30.11.2009 o aparatima na plinovita goriva i Uredbe (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća od 9.3.2016 o aparatima na plinovita goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2009/142/EZ.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Ugovor o javnoj nabavi
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Potencijalno eksplozivne atmosfere (ATEX) — Direktiva 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća Svrha ovog poziva na nadmetanje je odrediti tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela uspostavljenih u okviru Direktive 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.
Grupa 2 Direktiva o strojevima (Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) Svrha je ovog poziva na nadmetanje odrediti tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela uspostavljenu Direktivom 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17.5.2006 o strojevima o izmjeni Direktive Vijeća 95/16/EZ.
Grupa 3 Elektromagnetska kompatibilnost (electromagnetic compatibility – EMC) — Direktiva 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća Svrha ovog poziva na nadmetanje je odrediti tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela uspostavljenih u okviru Direktive 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost.
Grupa 4 Direktiva o dizalima (Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća) Svrha ovog poziva na nadmetanje je odrediti tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela uspostavljenih u okviru Direktive 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala.
Grupa 5 Direktiva o tlačnoj opremi (Pressure Equipment Directive – PED) — Direktiva 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o jednostavnim tlačnim posudama — Direktiva 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Svrha ovog poziva na nadmetanje je odrediti tehničko tajništvo za skupinu tijela za ocjenu sukladnosti uspostavljenih u okviru Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda.
Grupa 6 Direktiva o plinskim aparatima (Gas Appliance Directive – GAD) (Direktiva 2009/142/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) i Uredba o plinskim aparatima (Uredba (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća) Svrha je ovog poziva na nadmetanje odrediti tehničko tajništvo za skupinu prijavljenih tijela uspostavljenu Direktivom 2009/142/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30.11.2009 o aparatima na plinovita goriva. Isto tehničko tajništvo će ujedno na jednakovrijedan način pomoći koordinacijskoj skupini prijavljenih tijela u pogledu Uredbe (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća od 9.3.2016 o aparatima na plinovita goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2009/142/EZ za osiguravanje kontinuiteta suradnje prijavljenih tijela u okviru Uredbe kojom će se 21.4.2018 u potpunosti staviti izvan snage Direktiva o plinskim aparatima.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 097-190781 Ispravak 20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471 Poziv na nadmetanje 29/04/2017 00:00