Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge medijskog praćenja i analize za Dansku
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Datum objave na TED-u:
18/05/2017
Rok za primitak ponuda:
17/07/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
COMM/DG/AWD/2017/359.
Usluge medijskog praćenja i analize za Dansku
Europski parlament pokreće ovaj postupak s namjerom dodjele okvirnog ugovora za svakodnevno praćenje tiskanih medija (nacionalnih/regionalnih), audiovizualnih medija (radio, TV) i glavnih mrežnih (internetskih) medija. Svrha je pružanje pravovremenog, ažurnog pregleda dnevnih informacija, u obliku pregleda tiska, o načinu na koji se u medijima izvještava o temama bitnim za Europski parlament i Europsku uniju. Glavna uprava za komunikaciju Europskog parlamenta (GU za komunikaciju) želi osigurati da posjeduje najbolje moguće znanja o medijskoj pokrivenosti u cijelom EU-u o temama povezanim s Europskom unijom, Europskim parlamentom i aktivnostima njegovog predsjednika i MEP-ova. Medijskom analizom će se u konačnici pomoći EP-u u boljem komuniciranju politika EU-a građanima EU-a i posebnim ciljnim publikama.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
18/05/2017 00:00
17/07/2017 12:00
06/09/2017 14:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 095-185945
Poziv na nadmetanje
18/05/2017 00:00