Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nacrt za sektorsku suradnju u području vještina u turizmu: poboljšanje slike zan...
Javni naručitelj:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave na TED-u:
20/04/2017
Rok za primitak ponuda:
12/06/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/COSME/2017/008.
Nacrt za sektorsku suradnju u području vještina u turizmu: poboljšanje slike zanimanja u sektoru turizma
EASME želi sklopiti ugovor o uslugama s ciljem povećanja zapošljavanja i zapošljivosti u sektoru turizma, rješavanja problema krivog povezivanja između ponude i potražnje za rad na tržištu rada u turizmu te pružanja podrške kvalitetnim radnim mjestima u turizmu. Posebni ciljevi ovog poziva na dostavljanje ponuda su sljedeći: — olakšavanje nadogradnje vještina, — povećanje vidljivosti i poboljšanje uporabe postojećih alata i inicijativa, — poboljšanje slike zanimanja u turizmu, — pomoć osobama koje traže posao u razumijevanju pozitivnih aspekata zanimanja u turizmu, — pomoć poduzetnicima u sektoru turizma u jačanju pozitivnih aspekata zanimanja u turizmu i privlačenju novih i odgovarajućih talenata.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
20/04/2017 00:00
12/06/2017 23:59
19/06/2017 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2017/S 077-148128 Poziv na nadmetanje 20/04/2017 00:00