Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje uredskog namještaja za Europski potporni ured za azil
Javni naručitelj:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Datum objave na TED-u:
21/04/2017
Rok za primitak ponuda:
02/06/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASO/2016/464.
Pružanje uredskog namještaja za Europski potporni ured za azil
EASO planira sklopiti jedinstveni okvirni ugovor o nabavi robe za pružanje namještaja. Okvirni ugovor o nabavi robe bit će podijeljen u 3 grupe: grupa 1 — pružanje uredskog namještaja na Malti, grupa 2 — pružanje uredskog namještaja u Grčkoj, grupa 3 — pružanje uredskog namještaja u Italiji i potencijalno na drugim lokacijama na kojima EASO uspostavi žarišne točke, centre i urede.
Isporuke
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
21/04/2017 00:00
02/06/2017 23:59
09/06/2017 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Pružanje uredskog namještaja za Europski potporni ured za azil, grupa 1 Malta
Otvoreni poziv na nadmetanje za pružanje uredskog namještaja Europskom potpornom uredu za azil, grupa 1 Malta.
Grupa 2
Pružanje uredskog namještaja za Europski potporni ured za azil u Grčkoj, grupa 2
Otvoreni poziv na nadmetanje za pružanje uredskog namještaja Europskom potpornom uredu za azil u Grčkoj, grupa 2.
Grupa 3
Pružanje uredskog namještaja za Europski potporni ured za azil u Italiji, grupa 3
Otvoreni poziv na nadmetanje za pružanje uredskog namještaja Europskom potpornom uredu za azil u Italiji, grupa 3.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 078-150077
Poziv na nadmetanje
21/04/2017 00:00