Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Provedba ETS-a EU-a: analiza nacionalnih odgovora na članak 21. Direktive o ETS-...
Javni naručitelj:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave na TED-u:
21/04/2017
Rok za primitak ponuda:
08/06/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
CLIMA.C.2/SER/2017/0005.
Provedba ETS-a EU-a: analiza nacionalnih odgovora na članak 21. Direktive o ETS-u EU-a
Podrška GU-u za klimatsku politiku u održavanju učinkovite provedbe članka 21. Direktive o ETS-u EU-a. Nužan je posebni fokus na reviziju nacionalnih izvješća iz članka 21. koja 28 država članica EU-a, Island, Lihtenštajn i Norveška podnose na godišnjoj razini u prijavi zahtjeva Direktive. Uslugom je planirano pokrivanje nacionalnih izvješća podnesenih u 2017. i 2018. Glavni će rezultat svake godine biti detaljna tehnička revizija nacionalnih izvješća. Ovom će se uslugom ujedno pružiti dodatna provjera kvalitete nacionalnih podnošenja izvješća i preporuke za nužna poboljšanja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
21/04/2017 00:00
08/06/2017 16:00
20/06/2017 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 078-150092
Poziv na nadmetanje
21/04/2017 00:00