Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Priprema i provedba 4. Europskog istraživanja o poduzećima (ECS)
Javni naručitelj:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Datum objave na TED-u:
20/05/2017
Rok za primitak ponuda:
16/06/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
161016/4301.
Priprema i provedba 4. Europskog istraživanja o poduzećima (ECS)
Predmet ovog postupka nabave priprema je i provedba 4. Europskog istraživanja o poduzećima u svim državama članicama Europske unije (EU). Radi se o zajedničkoj nabavi Eurofounda i Cedefopa koji su odlučili objediniti resurse i stručnost u ovoj fazi, ali i u fazi provedbe ugovora.
Usluge
Natjecateljski postupak uz pregovore
Zatvoreno
Provjereno
Etape
20/05/2017 00:00
16/06/2017 17:00
16/06/2017 17:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Istraživanje u obliku mrežnog intervjuiranja uz pomoć računala (Computer-assisted Web interviewing – CAWI), uz podršku telefonskog kontaktiranja i naknadnog praćenja
Za grupu 1 ugovaratelj će trebati provesti intervju koji predstavlja i upravu i zaposlenike putem mrežnog intervjuiranja uz pomoć računala (CAWI). Probiranje ispitanika treba se provesti putem telefonskog intervjuiranja uz pomoć računala (computer-assisted telephone interviewing – CATI).
Grupa 2
Istraživanje u obliku mrežnog intervjuiranja uz pomoć računala (Computer-assisted Web interviewing – CAWI), uz podršku telefonskog kontaktiranja i naknadnog praćenja
Za grupu 2 ugovaratelj će trebati provesti sve faze istraživanja putem CATI-ja.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 101-200015
Ispravak
27/05/2017 00:00
2017/S 097-190767
Poziv na nadmetanje
20/05/2017 00:00