Detalji poziva na dostavu ponuda

Please note that a corrigendum to the tender specifications and to the invitation to tender has been published.
Naziv:
Studija o unapređenju znanja o nezakonitoj trgovini kulturnim dobrima u EU-u te ...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Datum objave na TED-u:
14/06/2017
Rok za primitak ponuda:
26/09/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
EAC/06/2017.
Studija o unapređenju znanja o nezakonitoj trgovini kulturnim dobrima u EU-u te novim tehnologijama koje su dostupne za borbu protiv takve trgovine
Opći cilj ovoga projekta pružiti je podršku donositeljima politika i izvršnim vlastima u okviru njihovih aktivnosti usmjerenih na nezakonitu trgovinu kulturnim dobrima. Studijom treba doprinijeti razumijevanju prekogranične prirode nezakonite trgovine kulturnim dobrima te pružiti pregled postojećih novih tehnoloških alata koji se mogu upotrebljavati za borbu protiv takvih zločina.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2526
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti odjeljak 4.4., kriteriji za odabir, uputa za nadmetanje poziva na dostavu ponuda br. EAC/06/2017.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
14/06/2017 00:00
26/09/2017 12:00
28/09/2017 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 112-224715 Poziv na nadmetanje 14/06/2017 00:00