Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Poziv na nadmetanje Chafea/2016/Health/06 - jedinstveni okvirni ugovor o pružanj...
Javni naručitelj:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Datum objave na TED-u:
13/06/2017
Rok za primitak ponuda:
11/08/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
Chafea/2016/Health/06.
Poziv na nadmetanje Chafea/2016/Health/06 - jedinstveni okvirni ugovor o pružanju usluga podrške procjeni karakterističnih aroma u duhanskim proizvodima
Glavna je svrha jedinstvenog okvirnog ugovora koji će se sklopiti kao rezultat ovog postupka nabave pružanje podrške specifikaciji metodologije za senzorne analize i uspostavljanje „tehničke skupine” koja će pomoći „neovisnom savjetodavnom odboru” i, u konačnici, Europskoj komisiji i državama članicama u provedbi zakonodavstva i politike u području duhana i povezanih proizvoda, posebno u odnosu na odredbe o zabrani proizvoda s karakterističnim aromama predviđenim člankom 7. Direktive o duhanskim proizvodima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
13/06/2017 00:00
11/08/2017 23:59
21/08/2017 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 111-222593
Poziv na nadmetanje
13/06/2017 00:00