Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija o „Popisu sudske prakse u području elektroničkih komunikacija” - SMART 2...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Datum objave na TED-u:
31/12/2013
Rok za primitak ponuda:
13/09/2013
Status:
Zatvoreno
Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće
Informacije
SMART 2013/0018.
Studija o „Popisu sudske prakse u području elektroničkih komunikacija” - SMART 2013/0018.
Studija treba razviti načela za i ocijeniti izvodljivost i trošak osnivanja i održavanja (višejezične) baze podataka o rješenjima žalbi na državnoj razini i njezinog upravljanja, uključujući jezične probleme, angažiranjem vanjskih suradnika koji će njome rukovati (obuhvaćajući osnivanje i održavanje). Potreba za takvom bazom podataka osobito će se istražiti i potkrijepiti dokazima. Takva baza podataka treba biti višejezična te omogućavati jednostavan pristup zaporkom (i pristup prema člancima regulatornog okvira) informacijama na engleskom te na jeziku rješenja. Baza treba sadržavati rješenja žalbi (na svim stupnjevima) protiv rješenja nacionalnih regulatornih tijela. Moraju biti dostupni cijeli tekst rješenja i kratki opis na engleskom jeziku. Opis mora obuhvaćati najmanje pravni temelj rješenja i glavno obrazloženje suda. Baza podataka također treba pružati usporedive statističke podatke o predmetu žalbi, njihovom broju, trajanju žalbenog postupka te omjeru rezultata i uspjeha.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Nije dostupno
Etape
31/12/2013 04:01
Nije dostupno
13/09/2013 16:00
30/09/2013 14:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2013/S 252-441275
Poziv na nadmetanje
31/12/2013 04:01
2013/S 134-231217
Poziv na nadmetanje
12/07/2013 00:00