Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Dražba emisijskih jedinica i nadzor tržišta ugljika
Javni naručitelj:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave na TED-u:
30/05/2017
Rok za primitak ponuda:
12/07/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Dražba emisijskih jedinica i nadzor tržišta ugljika
U okviru 3 različite grupe, ugovaratelji će pružati pravnu, ekonomsku i financijsku stručnost te stručnost u području računovodstva i revizije kako bi pomogli Komisiji u aktivnosti povezanoj s osiguranjem integriteta i pouzdanosti dražbi emisijskih jedinica u sklopu EU ETS-a i tržišta ugljika razvojem relevantnog zakonodavstva, njegovom provedbom i nadzorom, postupcima javne nabave te ugovornim odnosima, kao i osiguranjem pravovremenog i učinkovitog upravljanja problemima, incidentima i kriznim situacijama. Napominjemo da su prethodne informacije o ovom nadmetanju objavljene u SL 2016/S 103-183492 od 31.5.2016 pod nazivom „Pružanje pomoći Komisiji u provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 („Uredba o dražbi”) i okvira nadzora nad tržištem u sklopu sustava trgovanja emisijama EU-a”.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Pravna pomoć
Okvirni ugovor za grupu 1 trajat će tijekom početnog razdoblja od 24 mjeseca i automatski će se obnoviti 2 puta (najduže ukupno trajanje od 72 mjeseca). Od ugovaratelja u okviru okvirnog ugovora za grupu 1 može se tražiti pružanje sljedećih usluga: 1) pravna pomoć za razvoj, provedbu, praćenje i pregled zakonodavstva primjenjivog na primarnom i sekundarnom tržištu u jedinicama u okviru sustava trgovanja emisijama EU-a; 2) pravna pomoć za upravljanje ugovorima; 3) pravna pomoć za zajedničku nabavu zajedničke dražbovne platforme ili nadzornika dražbe; 4) pravna pomoć za upravljanje zajedničkim sporazumima o nabavi; 5) zadaci koordinacije i preuzimanja. Za daljnje informacije, molimo pogledajte dokumentaciju o nabavi (vidjeti odjeljak 2.3. uputa za nadmetanje).
Grupa 2
Analiza ekonomskog i financijskog tržišta
Okvirni ugovor za grupu 2 trajat će tijekom početnog razdoblja od 24 mjeseca i automatski će se obnoviti 2 puta (najduže ukupno trajanje od 72 mjeseca). Od ugovaratelja u okviru okvirnog ugovora za grupu 2 može se tražiti pružanje sljedećih usluga: 1) ekonomska i financijska analiza funkcioniranja tržišta ugljika; 2) ekonomsko i financijsko savjetovanje za razvoj, provedbu, praćenje i pregled zakonodavstva primjenjivog na primarnom i sekundarnom tržištu u jedinicama u okviru sustava trgovanja emisijama EU-a; 3) ekonomsko i financijsko savjetovanje za upravljanje ugovorima; 4) ekonomsko i financijsko savjetovanje i podrška za nabavu zajedničke dražbovne platforme ili nadzornika dražbe; 5) ekonomsko i financijsko savjetovanje za upravljanje zajedničkim sporazumima o nabavi; 6) zadaci koordinacije i preuzimanja. Za daljnje informacije, molimo pogledajte dokumentaciju o nabavi (vidjeti odjeljak 2.3. uputa za nadmetanje).
Grupa 3
Računovodstvene usluge i usluge revizije
Okvirni ugovor za grupu 3 trajat će tijekom početnog razdoblja od 24 mjeseca i automatski će se obnoviti 2 puta (najduže ukupno trajanje od 72 mjeseca). Od ugovaratelja u okviru okvirnog ugovora za grupu 3 može se tražiti pružanje sljedećih usluga: 1) računovodstvene usluge i usluge revizije za provedbu Uredbe o dražbama, uključujući reviziju usklađenosti provedbe propisa o dražbi putem aukcijske platforme; 2) računovodstvene usluge i usluge revizije za razvoj, provedbu, praćenje i pregled zakonodavstva EU-a o financijskom tržištu primjenjivog na primarno i sekundarno tržište u jedinicama; 3) računovodstvene usluge i usluge revizije za postupke javne nabave za imenovanje zajedničke dražbovne platforme i nadzornika dražbe, uključujući pomoć u određivanju financijskih zahtjeva i strukture troškova te u ocjenjivanju financijske situacije natjecatelja ili ponuditelja; 4) pomoć u računovodstvu i reviziji u odnosu na ugovore sa zajedničkom dražbovnom platformom i nadzornikom dražbe, uključujući operativnu reviziju izvršenja usluga iz ovih ugovora i reviziju za utvrđivanje troškova, promjena troškova i procjenu povezane revizije cijena u skladu s ovim ugovorima; 5) zadaci preuzimanja. Za daljnje informacije, molimo pogledajte dokumentaciju o nabavi (vidjeti odjeljak 2.3. uputa za nadmetanje).
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 102-203754
Poziv na nadmetanje
30/05/2017 00:00