Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge podrške za provedbu politike o pristupu i podjeli dobiti (ABS) u EU-u, os...
Javni naručitelj:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave na TED-u:
02/06/2017
Rok za primitak ponuda:
17/07/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENV.F.3/SER/2017/0006.
Usluge podrške za provedbu politike o pristupu i podjeli dobiti (ABS) u EU-u, osobito Uredbe EU-a o ABS-u (Uredba (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća)
Pružanje podrške Europskoj komisiji pri provedbi politike o pristupu i podjeli dobiti (access and benefit-sharing – ABS) u EU-u, osobito Uredbe EU-a o ABS-u (Uredba (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16.4.2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji) te pri provedbi posebnih zadataka koji se Uredbom zahtijevaju od Komisije i država članica EU-a putem, primjerice, pripreme izvješća, sastavljanja i analize podataka, praćenja mjera provedbe i izvršenja, praćenja trendova u okviru razvoja međunarodne politike o ABS-u i o primjeni genetskih resursa u EU-u, informiranja javnosti i sudjelovanja na sastancima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
02/06/2017 00:00
17/07/2017 16:00
28/07/2017 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 105-209039
Poziv na nadmetanje
02/06/2017 00:00