Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija za podršku REFIT-u u ocjenjivanju Direktive 2001/42/EZ Europskog parlame...
Javni naručitelj:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave na TED-u:
06/07/2017
Rok za primitak ponuda:
31/08/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENV.E.1/ETU/2017/0016.
Studija za podršku REFIT-u u ocjenjivanju Direktive 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27.6.2001 o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (Direktiva SEA)
Svrha je ovog ugovora pružanje pomoći Europskoj komisiji u ocjenjivanju REFIT-a za Direktivu o strateškoj procjeni okoliša (Strategic Environmental Assessment — SEA). Ponuditelji će morati skupljati, ocjenjivati i sažimati dokaze za provedbu ocjenjivanja. Studijom će se pristupiti ocjenjivanju na temelju ispitivanja sljedećih kategorija: učinkovitost, djelotvornost i relevantnost, kao i njegova dodana vrijednost EU-a. Kao ključni dio, studijom će uspješni ponuditelj trebati prikupiti dokaze i ocijeniti: (i) primjenu cjelokupne Direktive SEA u svi državama članicama, uključujući njezin odnos s međunarodnim ugovorima; (ii) situaciju u provedbi u različitim državama članicama; (iii) opseg u kojem je Direktiva SEA doprinijela ekološkim zabrinutostima koje trebaju biti integrirane u postupke planiranja, donošenja i usvajanja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
06/07/2017 00:00
31/08/2017 16:00
14/09/2017 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 127-258353
Poziv na nadmetanje
06/07/2017 00:00