Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Podrška nacionalnim istraživanjima o prehrani u skladu s metodologijom EU-a u po...
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
11/07/2017
Rok za primitak ponuda:
13/10/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/DATA/2017/02.
Podrška nacionalnim istraživanjima o prehrani u skladu s metodologijom EU-a u području jelovnika (7. podrška) - „istraživanje djece” koje obuhvaća subjekte u dobi od 3 mjeseca do 9 godina
Cilj je ovog postupka nabave sklapanje izravnih ugovora o uslugama s organizacijama iz država članica EU-a, Albanije, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Srbije i Švicarske, koje imaju ovlaštenje vlada za provođenje istraživanja o prehrani na nacionalnoj razini u razdoblju od 2017. do 2022. ili od 2018. do 2023., a nacionalno istraživanje o prehrani nije se financiralo kao dio postupka EU-a u pogledu jelovnika ili nije bilo izvršeno u toj državi i za tu ciljanu skupinu u posljednjih 5 godina (smatrajući početak terenskog rada referentnim datumom). U sklopu ugovora koji će iz toga proizaći, izvoditelj(i) treba(ju) prilagoditi ili razviti metodologiju koja će se koristiti u tim istraživanjima u skladu sa smjernicama EFSA-e o metodologiji u području jelovnika. Podaci o prehrani koji će se prikupiti u okviru ovih ugovora trebaju biti dostupni znanstvenim aktivnostima EFSA-e bez ograničenja za njihovo korištenje.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
11/07/2017 00:00
13/10/2017 14:30
17/10/2017 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 130-265062
Poziv na nadmetanje
11/07/2017 00:00