Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Program za stručne revizije u okviru suradnje EU-a u području civilne zaštite i ...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Datum objave na TED-u:
01/08/2017
Rok za primitak ponuda:
22/09/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
ECHO/A3/SER/2017/07.
Program za stručne revizije u okviru suradnje EU-a u području civilne zaštite i upravljanja rizicima od katastrofa
Cilj stručnih revizija olakšati je razmjenu dobrih praksi i preporučiti unapređenja u politici i operacijama upravljanja katastrofama revidiranih zemalja putem uzajamnog učenja i stručnog pregleda iz zemalja koje revidiraju. Sudjelovanje u stručnim revizijama izričito je na dobrovoljnoj osnovi i za revidirane zemlje i za zemlje koje provode stručnu reviziju. Postupkom stručne revizije također se treba poticati politički dijalog, unaprijediti dosljednost i usmjeriti napredak u kritičnim područjima za suradnju EU-a o civilnoj zaštiti i upravljanju rizicima od katastrofa.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
01/08/2017 00:00
22/09/2017 23:59
29/09/2017 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 145-298474
Poziv na nadmetanje
01/08/2017 00:00