Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge podrške za prikupljanje stručnog znanja
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
04/08/2017
Rok za primitak ponuda:
16/10/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/AMU/2017/01.
Usluge podrške za prikupljanje stručnog znanja
EFSA je utvrdila ponavljajuću potrebu za uslugama prikupljanja stručnog znanja (expert knowledge elicitation – EKE) za podršku radovima panela i radnih skupina EFSA-e u vježbama pripreme/facilitacije i/ili prikupljanja stručnog znanja u specifičnim područjima EFSA-e kao što su procjena kemijskog rizika; procjena mikrobiološkog rizika; procjena rizika za okoliš; ljudska prehrana; procjena rizika za zdravlje i dobrobit životinja; procjena rizika za zdravlje biljaka.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
04/08/2017 00:00
16/10/2017 14:30
17/10/2017 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 148-305760
Poziv na nadmetanje
04/08/2017 00:00