Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Vještine povezane s obranom: prikupljanje dokaza o nedostacima, prazninama i neu...
Javni naručitelj:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave na TED-u:
31/08/2017
Rok za primitak ponuda:
28/11/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/COSME/2017/014.
Vještine povezane s obranom: prikupljanje dokaza o nedostacima, prazninama i neusklađenosti u pogledu vještina te definiranje sektorskih strategija u pogledu vještina
Ovo je poziv na nadmetanje za uslugu čiji je cilj prikupljanje dokaza o nedostacima, prazninama i neusklađenosti u pogledu vještina povezanih s obranom te definiranje sektorske strategije s konkretnim djelovanjima o tome kako riješiti prazninu u pogledu vještina. Usluge koje je potrebno pružiti detaljnije su opisane u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.4.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
31/08/2017 00:00
23/11/2017 23:59
Nije dostupno
28/11/2017 23:59
08/12/2017 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2017/S 166-341072 Poziv na nadmetanje 31/08/2017 00:00