Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge podrške projektnim aktivnostima ETF-a u Tunisu
Javni naručitelj:
European Training Foundation (ETF)
Datum objave na TED-u:
13/09/2017
Rok za primitak ponuda:
26/10/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
CFT/17/ETF/0016.
Usluge podrške projektnim aktivnostima ETF-a u Tunisu
ETF namjerava sklopiti okvirni ugovor za usluge lokalne podrške provedbi njegovih aktivnosti u Tunisu: usluga A — organizacija sastanaka u sklopu projekta kao što su radionice, seminari, konferencije i studijski posjeti u području rada ETF-a; usluga B — nabava ograničenog kompleta usluga koje se odnose na događaje; usluga C — podrška ETF-ovim aktivnostima umrežavanja u Tunisu.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
13/09/2017 00:00
18/10/2017 23:59
20/10/2017 00:00
26/10/2017 23:59
07/11/2017 09:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2017/S 175-357685 Poziv na nadmetanje 13/09/2017 00:00