Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Promicanje socijalnih pitanja u postupcima javne nabave za poduzeća socijalne ek...
Javni naručitelj:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Datum objave na TED-u:
18/11/2017
Rok za primitak ponuda:
15/01/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/COSME/2017/030.
Promicanje socijalnih pitanja u postupcima javne nabave za poduzeća socijalne ekonomije
EASME želi sklopiti ugovor o uslugama za promicanje socijalnih pitanja u postupcima javne nabave za poduzeća socijalne ekonomije u vezi s provedbom Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ te Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 o dodjeli ugovorâ o koncesiji. Zadatak će obuhvaćati pripremu i provedbu 1-dnevnih događanja za informiranje i širenje informacija (dalje u tekstu „konferencije”) s ciljem osposobljavanja i podizanja svijesti o socijalnim pitanjima u postupcima javne nabave, u najmanje 15 država članica EU-a. Cilj konferencija bit će voditi sudionike kroz nove odredbe direktiva, naglasiti mogućnosti i strateške odabire koji su im dostupni prilikom pripreme dokumentacije za javnu nabavu te pokazati kako se kvalitativni aspekti povezani sa socijalnim pitanjima i kriterijima mogu uključiti u postupke javne nabave.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
18/11/2017 00:00
15/01/2018 23:59
16/01/2018 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 222-460671
Poziv na nadmetanje
18/11/2017 00:00