Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor za pružanje usluga majstora za popravke i kurira za sjedište Fron...
Javni naručitelj:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Datum objave na TED-u:
18/10/2017
Rok za primitak ponuda:
17/11/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
Frontex/OP/775/2017/AH.
Okvirni ugovor za pružanje usluga majstora za popravke i kurira za sjedište Frontexa
Frontex će sklopiti jedinstveni okvirni ugovor za pružanje usluga majstora za popravke. Početak ugovornih usluga predviđen je za 1.1.2018. Okvirni ugovaratelj bit će dužan staviti na raspolaganje na redovnoj osnovi 3 osobe, čiji će zadaci biti organizirani i koordinirani na najučinkovitiji način, jamčeći pravovremene rezultate: — majstor za popravke koji će provoditi manje popravke i radove održavanja — glavni majstor za popravke, — majstor za popravke koji će pružati podršku za konferencijske dvorane i događanja te koji će pružati audiovizualne usluge — majstor za audiovizualne popravke, — majstor za popravke koji će provoditi kurirske usluge između katova i 2 susjedne zgrade — nosač pošte.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Cijena
Etape
18/10/2017 00:00
17/11/2017 23:59
24/11/2017 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 200-410759
Poziv na nadmetanje
18/10/2017 00:00