Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Tehnička pomoć u području ljudskih resursa i usluge jezičnog osposobljavanja
Javni naručitelj:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Datum objave na TED-u:
14/11/2017
Rok za primitak ponuda:
14/12/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
BEREC/2017/07/OT.
Tehnička pomoć u području ljudskih resursa i usluge jezičnog osposobljavanja
Pružanje tehničke pomoći u području ljudskih resursa i usluga jezičnog osposobljavanja za Ured BEREC-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
14/11/2017 00:00
14/12/2017 23:59
04/01/2018 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Tehnička pomoć u području ljudskih resursa
Tehnička pomoć u području ljudskih resursa, uključujući relevantnu dodatnu administrativnu pomoć u vezi s aktivnostima u području ljudskih resursa Ureda BEREC-a kako bi se ispunili godišnji i višegodišnji ciljevi.
Grupa 2
Usluge jezičnog osposobljavanja
Usluge jezičnog osposobljavanja dolaze u 3 različita paketa na temelju njihovog formata u skladu s publikom, vremenom, učestalošću, lokacijom, ciljevima i rezultatima. — Paket I.: skupno jezično osposobljavanje u prostorima Ureda BEREC-a. — Paket II.: individualno podučavanje jezika ili u paru u prostorima Ureda BEREC-a ili u prostorima ugovaratelja ako to zahtijeva Ured BEREC-a. — Paket III.: dodatne jezične usluge.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 218-452602
Poziv na nadmetanje
14/11/2017 00:00