Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge za inspekciju sigurnosti, higijene i dobrobiti na radnom mjestu kao i pro...
Javni naručitelj:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum objave na TED-u:
22/11/2017
Rok za primitak ponuda:
22/12/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije
OIB.02/PO/2017/055/782.
Usluge za inspekciju sigurnosti, higijene i dobrobiti na radnom mjestu kao i provedbu zdravstvenih inspekcija i analiza hrane
U okviru ove nabave cilj je sklopiti 2 okvirna ugovora za pružanje usluga inspekcije i kontrole u sljedećim područjima: inspekcija i kontrola aspekata sigurnosti, higijene i dobrobiti zaposlenika; zdravstvene inspekcije i analize hrane i pića pripremljenih i/ili distribuiranih u restoranima, restoranima sa samoposluživanjem, kantinama, jaslicama, prostorima namijenjenim skrbi o djeci i samoposlužnim automatima. Te usluge bit će pružene u zgradama u kojima se nalazi i/ili kojima upravlja Europska komisija te u zgradama u kojima će se potonja možda morati nalaziti ili kojima će upravljati tijekom ugovornog razdoblja, u regiji Bruxellesa i okolnom području.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Okvirni sporazum
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Uvjeti za sudjelovanje
ponuditelj svojoj ponudi treba priložiti sve dokumente i podatke koji se traže u točki III.1 „Uvjeti sudjelovanja” ove obavijesti i koji su navedeni u Prilogu 1.1. i 2.1. „Popis dokumenata koje je potrebno ispuniti i dostaviti” uputama za nadmetanje. Ponuditelj prilaže valjano potpisanu svečanu izjavu s naznačenim datumom kojom izjavljuje da se ne nalazi ni u jednoj situaciji koja bi ga isključila iz sudjelovanja u ugovoru koji dodjeljuje Europska unija. Svečana izjava oblikom mora u potpunosti odgovarati predlošku objavljenom na sljedećoj stranici: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Napomena: uspješan je ponuditelj pod prijetnjom isključenja dužan prije potpisivanja ugovora dostaviti sljedeću dokumentaciju s dokazima koji potkrjepljuju svečanu izjavu. Napomena: budu li izabrane za sklapanje ugovora, zajednice moraju dostaviti svečanu izjavu i popratne dokumente i podatke za svakog pojedinačnog člana.
ponuditelj mora dostaviti: — presliku financijskih izvješća (bilanci i računa dobiti i gubitka) za posljednje 3 financijske godine kojima se prikazuje godišnja dobit prije oporezivanja. Ako ponuditelj iz valjanog razloga ne može dostaviti spomenute dokumente, dužan je priložiti izjavu o godišnjoj bruto dobiti za posljednje 3 godine. Prikazuju li financijska izvješća ili izjava prosječni gubitak tijekom posljednje 3 godine, ponuditelj mora dostaviti drugi dokument kojim dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što su odgovarajuće jamstvo koje je izdala treća strana (npr. matično društvo), izvješća revizora, ovlaštenih računovođa ili istovjetan dokument, — izjavu o godišnjem prometu u području obuhvaćenom grupama 1 i 2 ovog poziva na nadmetanje ostvarenom tijekom posljednje 3 financijske godine.
kako bi bio odabran, ponuditelj mora pružiti dokaz o prosječnom specifičnom godišnjem prometu za 3 financijske godine od 2 400 000 EUR/godišnje za grupu 1 i 250 000 EUR/godišnje za grupu 2.
ponuditelj mora dostaviti: grupa 1: — izjavu u pogledu prosječnog broja osoblja tijekom posljednje 3 financijske godine, podijeljena na različite kategorije radnih mjesta, — popis 5 glavnih ugovora — u području obuhvaćenom ovom grupom te provedenih tijekom posljednje 3 godine. Popis mora sadržavati površinu pregledanih zgrada kao i vrste provedenih inspekcija. Napomena: ponuditelji će morati dostaviti dokaz o iskustvu u svakom području obuhvaćenom ovom grupom, — dokaz da je uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom (certifikat ISO 9001 ili jednakovrijedan); grupa 2: — dokaz da ponuditelj ima barem 1 upravitelja/zamjenika koji će biti dodijeljen ugovoru ako se on sklopi.
grupa 1: — ponuditelj će morati dokazati da njegovo tehničko osoblje obuhvaća 20 osoba, od kojih su 5 inženjeri (sveučilišna razina ili viša nesveučilišna razina), — ukupna površina obuhvaćena u okviru 5 referentnih ugovora tijekom 3 godine mora biti barem 1 000 000 m2 (tj. 333 000 m2/godišnje), — ISO 9001 certifikat ili jednakovrijedan; grupa 2: 1 upravitelj/zamjenik (sveučilišna razina ili viša nesveučilišna razina) u području zdravstvenih inspekcija i analiza hrane i pića, nadopunjena s barem 3 godine stručnog iskustva u području.
Etape
22/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
09/01/2018 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Usluge za inspekciju sigurnosti, higijene i dobrobiti na radnom mjestu u zgradama u kojima se nalazi i/ili kojima upravlja Europska komisija
Usluge u vezi s redovitim tehničkim inspekcijama, jednokratnim tehničkim inspekcijama, kao i posebnim i dodatnim uslugama u vezi s aspektima sigurnosti, higijene i dobrobiti radnika koje obuhvaćaju sve zgrade u kojima se nalazi Europska komisija u Bruxellesu i okolnom području.
Grupa 2
Usluge zdravstvene inspekcije i analize hrane i pića
Pružanje usluga zdravstvene inspekcije i analize hrane i pića pripremljenih i/ili distribuiranih u restoranima, restoranima sa samoposluživanjem, kantinama, jaslicama, prostorima za skrb o djeci, lokaciji CIE Overijse i samoposlužnim aparatima koji se nalaze u zgradama koje koristi i/ili kojima upravlja Europska komisija u Bruxellesu i okolnom području.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 224-465156
Poziv na nadmetanje
22/11/2017 00:00