Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge medijskog praćenja i analize u Grčkoj
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Datum objave na TED-u:
29/11/2017
Rok za primitak ponuda:
19/01/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
COMM/DG/AWD/2017/1023.
Usluge medijskog praćenja i analize u Grčkoj
Svrha je pružanje pravovremenog, ažurnog pregleda dnevnih informacija, u obliku pregleda tiska, o načinu na koji se u medijima izvještava o temama bitnim za Europski parlament i Europsku uniju. Glavna uprava za komunikaciju Europskog parlamenta (GU za komunikaciju) želi osigurati da posjeduje najbolje moguće znanja o medijskoj pokrivenosti u cijelom EU-u o temama povezanim s Europskom unijom, Europskim parlamentom i aktivnostima njegovog predsjednika i MEP-ova. Medijskom analizom će se u konačnici pomoći EP-u u boljem komuniciranju politika EU-a građanima EU-a i posebnim ciljnim publikama. Kako bi se to postiglo, EP se djelomično oslanja na vanjsku stručnost i pomoć.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
29/11/2017 00:00
19/01/2018 17:00
30/01/2018 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 229-476420
Poziv na nadmetanje
29/11/2017 00:00