Detalji poziva na dostavu ponuda

The deadline for submission of tenders has been extended to 19 March 2018. The deadline for sending questions has been extended to 7 March 2018.
Naziv:
Nabava usluga i vanjskog osoblja radi osiguravanja potpore IT infrastrukturi i o...
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
23/12/2017
Rok za primitak ponuda:
19/03/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
OP-1455
Nabava usluga i vanjskog osoblja radi osiguravanja potpore IT infrastrukturi i operativnim uslugama za EIB grupu
Opseg ovog poziva na dostavu ponuda je nabava posebnih usluga i osiguravanje članova vanjskog osoblja radi potpore aktivnostima pojedinih organizacijskih jedinica Odjela za informacijsku tehnologiju (IT) Europske investicijske banke. Ovaj je poziv na dostavu ponuda podijeljen u 3 različite grupe, od kojih svaka predstavlja različitu domenu ili tržište: — grupa 1: nabava usluga i osoblja za IT potporu krajnjem korisniku te usluge upravljanja identitetima i pristupom u prostorima EIB grupe u Luxembourgu i vanjskim uredima banke širom svijeta; — grupa 2: nabava usluga i osoblja za potporu operacijama IT infrastrukture u prostorima EIB grupe u Luxembourgu; — grupa 3: nabava usluga i osoblja za potporu IT mreže i ujedinjenim komunikacijskim operacijama u prostorima EIB grupe u Luxembourgu.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
23/12/2017 00:00
19/03/2018 23:59
21/03/2018 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Nabava usluga i osoblja za IT potporu krajnjem korisniku te usluge upravljanja identitetima i pristupom u prostorima EIB grupe u Luxembourgu i vanjskim uredima banke širom svijeta
S 1 pružateljem usluga potpisat će se po 1 okvirni ugovor. Grupa 1 obuhvaća usluge u sljedećim područjima: — usluge podrške službe za korisnike 1. i 2. linije; — usluge podrške krajnjem korisniku; — usluge upravljanja SACM-om krajnjeg korisnika; — usluge upravljanja SACM-om krajnjeg korisnika vezano na dionice; — usluge podrške vanjskih ureda; — usluge inženjeringa za krajnjeg korisnika; — usluge inženjeringa za aplikacije poslužitelja Microsoft; — usluge upravljanja identitetima i pristupom. Usluge će osiguravati predstavnici prisutni na lokacijama, osim ako nije navedeno drugačije.
Grupa 2
Nabava usluga i osoblja za potporu operacijama IT infrastrukture
S 1 pružateljem usluga potpisat će se po 1 okvirni ugovor. Grupa 2 obuhvaća nabavu usluga i osoblja za potporu usluga IT infrastrukture u prostorima EIB grupe u Luxembourgu. Operacije IT infrastrukture obuhvaćaju aktivnosti sljedećih područja: — usluge administracije i inženjeringa operativnih sustava poslužitelja; — Linux (uključujući Red Hat), Unix, Windows; — usluge administracije i inženjeringa virtualizacije; VMware, Hyper-V. — usluge administracije i inženjeringa pohrane i izrade sigurnosnih kopija podataka; — usluge administracije i inženjeringa aplikacija infrastrukture. LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS. — usluge administracije i inženjeringa praćenja, izrade rasporeda, automatike i upravljanja (orkestracije); — usluge operacija infrastrukture; — usluge podrške podatkovnom centru i upravljanju imovine infrastrukture; — usluga dizajna i izrade arhitekture namijenjena tehnologijama infrastrukture. Usluge će osiguravati inženjeri prisutni na lokacijama, osim ako nije navedeno drugačije.
Grupa 3
Nabava usluga i osoblja za potporu IT mreže i ujedinjenim komunikacijskim operacijama
S 1 pružateljem usluga potpisat će se po 1 okvirni ugovor. Grupa 3 obuhvaća nabavu usluga operacija IT mreže u sljedećim područjima: — usluge infrastrukture mreže; — usluge dizajna i izrade arhitekture namijenjene mrežnoj i ujedinjenoj komunikaciji; — usluge tehnologije ujedinjene komunikacije. Usluge će osiguravati inženjeri prisutni na lokacijama, osim ako nije navedeno drugačije.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 026-055834
Ispravak
07/02/2018 00:00
2017/S 247-516961
Poziv na nadmetanje
23/12/2017 00:00