Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge podrške za provedbu politike o pristupu i podjeli dobiti (ABS) u EU-u, os...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Datum objave na TED-u:
23/12/2017
Rok za primitak ponuda:
01/02/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENV.F.3/SER/2017/0040
Usluge podrške za provedbu politike o pristupu i podjeli dobiti (ABS) u EU-u, osobito Uredbe EU-a o ABS-u - 4 grupe
Pružanje podrške Europskoj komisiji pri provedbi politike o pristupu i podjeli dobiti (access and benefit-sharing – ABS) u EU-u, osobito Uredbe EU-a o ABS-u (Uredba (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye) te pri provedbi posebnih zadataka koji se Uredbom zahtijevaju od Komisije i država članica EU-a putem, primjerice, pripreme izvješća, pružanje preporuka, sastavljanja i analize podataka, praćenja mjera provedbe i izvršenja, praćenja trendova u okviru razvoja međunarodne politike o ABS-u i o primjeni genetskih resursa u EU-u, pružanja tehničkog savjetovanja, informiranja javnosti i sudjelovanja na sastancima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
23/12/2017 00:00
01/02/2018 16:00
13/02/2018 10:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Najbolje prakse i pomoć dionicima
Pružanje podrške Europskoj komisiji pri provedbi politike o pristupu i podjeli dobiti u EU-u, osobito Uredbe EU-a o ABS-u (Uredba (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye) te pri provedbi posebnih zadataka koji se Uredbom zahtijevaju od Komisije, odnosno, putem analize dokumenata, pripreme izvješća i informiranja javnosti.
Grupa 2
Međunarodna scena
Pružanje podrške Europskoj komisiji pri provedbi politike o pristupu i podjeli dobiti u EU-u, osobito Uredbe EU-a o ABS-u (Uredba (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye) te pri provedbi posebnih zadataka koji se Uredbom zahtijevaju od Komisije, odnosno, putem praćenja trendova u okviru razvoja međunarodne politike o ABS-u, sastavljanja i analize podataka i pripreme izvješća.
Grupa 3
Pregled zakonskih mjera i preporuka za budućnost
Pružanje podrške Europskoj komisiji pri provedbi politike o pristupu i podjeli dobiti (access and benefit-sharing – ABS) u EU-u, osobito Uredbe EU-a o ABS-u (Uredba (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye) te pri provedbi posebnih zadataka koji se Uredbom zahtijevaju od Komisije i država članica EU-a, odnosno, putem praćenja mjera provedbe i izvršenja, sastavljanja i analize podataka, praćenja trendova o primjeni genetskih resursa u EU-u, pružanje preporuka i pripreme izvješća.
Grupa 4
Smjernice i sastanak s državama članicama
Pružanje podrške Europskoj komisiji pri provedbi politike o pristupu i podjeli dobiti u EU-u, osobito Uredbe EU-a o ABS-u (Uredba (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye) te pri provedbi posebnih zadataka koji se Uredbom zahtijevaju od Komisije i država članica EU-a, odnosno, putem, pružanja tehničkog savjetovanja, pripreme izvješća i sudjelovanja na sastancima.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2017/S 247-516979
Poziv na nadmetanje
23/12/2017 00:00