Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge i oprema mobilne komunikacije
Javni naručitelj:
European Maritime Safety Agency
Datum objave na TED-u:
03/01/2018
Rok za primitak ponuda:
29/01/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EMSA/OP/22/2017
Usluge i oprema mobilne komunikacije
Cilj je ovog postupka nabava usluga mobilne glasovne i podatkovne komunikacije u Portugalu i roamingu u inozemstvu te nabava opreme (uređaja) za mobilnu komunikaciju.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Zahtjevi: Ponuditelj mora imati pravnu i regulatornu sposobnost za obavljanje djelatnosti potrebne za izvršavanje ugovora. Dokazi: važeća Anacom licenca za operatera mobilnih usluga u Portugalu (ili jednakovrijedna za ostale zemlje – ako je primjenjivo).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
03/01/2018 00:00
29/01/2018 23:59
07/02/2018 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 001-000003
Poziv na nadmetanje
03/01/2018 00:00