Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Laboratorijske analize uzoraka površinskog sloja tla prikupljenih u kontekstu is...
Javni naručitelj:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Datum objave na TED-u:
31/05/2018
Rok za primitak ponuda:
02/07/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
Laboratorijske analize uzoraka površinskog sloja tla prikupljenih u kontekstu istraživanja LUCAS 2018.
Istraživanje o korištenju zemljišta i pokrovu zemljišta (LUCAS - Land Use and Cover Area Frame Survey) obuhvaća modul praćenja površinskog sloja tla. Prikuplja se oko 26 000 uzoraka površinskog sloja tla u prirodnim i poluprirodnim okruženjima (npr. poljoprivredno zemljište, šume i pašnjaci) diljem Europe. Standardnim će se metodama analizirati fizički i kemijski parametri i DNK ovih uzoraka. Ova nabava odnosi se na pružanje laboratorijskih usluga za analizu fizičkih i kemijskih parametara tla, teških metala, pesticida i antibiotika, te DNK u uzorcima površinskog sloja tla, prikupljenih u kontekstu istraživanja LUCAS 2018.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
31/05/2018
Nije dostupno
Nije dostupno
02/07/2018
06/07/2018 14:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Analiza parametara tla i teških metala Cilj je ugovora o uslugama za Grupu 1 analiza osnovnih fizičkih i kemijskih parametara tla i teških metala na uzorcima površinskog sloja tla kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje. Prikupljaju se uzorci površinskog sloja tla na mineralnim i organskim tlima u prirodnim i poluprirodnim okruženjima (npr. poljoprivredno zemljište, šume i pašnjaci).
Grupa 2 SOIL DNA Analysis Cilj je ugovora o uslugama za Grupu 2 provesti analizu DNK na 1 050 uzoraka površinskog sloja tla, prikupljenih u kontekstu istraživanja površinskog sloja tla LUCAS 2018., kako bi se procijenila bioraznolikost tla i geni za rezistenciju na antibiotike. Prikupljeni su uzorci površinskog sloja tla u prirodnim i poluprirodnim okruženjima (npr. poljoprivredno zemljište, šume i pašnjaci).
Grupa 3 Analiza proizvoda za zaštitu biljaka + antibiotici Cilj je ugovora o uslugama za Grupu 3 analizirati proizvode za zaštitu biljaka (Plant Protection Products — PPP) i antibiotike kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje. Prikupljaju se uzorci površinskog sloja tla na mineralnim i organskim tlima na poljoprivrednom zemljištu i pašnjacima.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2018/S 105-238736 Ispravak 05/06/2018
2018/S 102-232130 Poziv na nadmetanje 31/05/2018