Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Sigurnosne usluge za Delegaciju EU-a u Columbiji
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
06/03/2018
Rok za primitak ponuda:
20/09/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS-0603-DELCOLS-SER-FWC
Sigurnosne usluge za Delegaciju EU-a u Columbiji
Izvoditelj mora pružiti ljudske i materijalne resurse nužne za osiguravanje sigurnosti osoba i imovine pod odgovornosti javnog naručitelja. Glavne usluge koje će se pružati mogu obuhvaćati, između ostalog, pružanje zaštitarskih usluga, sustave „aktivnog“ praćenja pomoću GPS-a/GPRS-a, alarmne sustave i sustave videonadzora.
Usluge
Natjecateljski postupak uz pregovore
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
06/03/2018 00:00
20/09/2018 23:59
05/04/2018 23:59
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 045-097469
Poziv na nadmetanje
06/03/2018 00:00