Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Razvoj okvira EU-a u svrhu procjene sveukupnih utjecaja sprječavanja rizika u ve...
Javni naručitelj:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Datum objave na TED-u:
16/03/2018
Rok za primitak ponuda:
02/05/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/COSME/2017/040
Razvoj okvira EU-a u svrhu procjene sveukupnih utjecaja sprječavanja rizika u vezi sigurnosti i zdravlja na radu (occupational safety and health – OSH) na izvedbu građevinskih poduzeća.
Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka za sklapanje ugovora o pružanju usluga za studiju čiji je cilj poboljšanje provedbe standarda sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) u građevinskom sektoru. Sveukupni je cilj da se u sektoru radi u sigurnim i zdravim uvjetima usporedivim s drugim sektorima gospodarstva. Provedba mjera OSH-a donosi prednosti radnicima, poduzećima i društvu. Studija će proučavati samo mikrogospodarske prednosti provedbe, tj. prednosti za gospodarsku izvedbu poduzeća. Posebni je cilj predstaviti jasnu sliku postojećih inicijativa u prevenciji rizika OSH-a u državama članicama EU-a koje proučavaju sveukupne utjecaje prevencije rizika OSH-a na izvedbu građevinskih poduzeća. Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/easme/en
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
16/03/2018 00:00
02/05/2018 11:00
03/05/2018 15:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 053-116451
Poziv na nadmetanje
16/03/2018 00:00