Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Jedinstveni okvirni ugovor za organizaciju događanja, paviljona/štandova EU-a i ...
Javni naručitelj:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Datum objave na TED-u:
21/03/2018
Rok za primitak ponuda:
30/04/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
Chafea/2018/AGRI/01
Jedinstveni okvirni ugovor za organizaciju događanja, paviljona/štandova EU-a i promotivno djelovanje u trećim zemljama
Svrha je ove grupe pružanje usluga za organizaciju događanja, promotivnog djelovanja i paviljona/štandova EU-a u trećim zemljama. Tražene usluge uglavnom će biti u kontekstu promocije poljoprivrednih proizvoda: poslovne delegacije visoke razine, seminari, radionice i druga slična događanja, paviljoni/štandovi EU-a na trgovinskim sajmovima u trećim zemljama, degustacije hrane, izlaganje poljoprivrednih proizvoda EU-a, sponzoriranje događanja, degustacije na prodajnim mjestima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
21/03/2018 00:00
30/04/2018 23:59
14/05/2018 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 056-123127
Poziv na nadmetanje
21/03/2018 00:00