Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Poziv na nadmetanje br. Chafea/2017/Health/01 koje se odnosi na dimenziju EU-a z...
Javni naručitelj:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Datum objave na TED-u:
22/03/2018
Rok za primitak ponuda:
15/06/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
Chafea/2017/Health/01
Poziv na nadmetanje br. Chafea/2017/Health/01 koje se odnosi na dimenziju EU-a za sprečavanje štetnih posljedica alkohola, za praćenje standardiziranog europskog istraživanja o alkoholu (Standardised European Alcohol Survey –...
Kako bi se smanjile štetne posljedice alkohola u EU-u, Chafea treba nabaviti redovite usluge za potporu aktivnostima država članica EU-a u ovom području. Ova služba poziva na praćenje standardiziranog europskog istraživanja o alkoholu 2018. i 2019. godine, kako bi se podržalo jačanje kapaciteta država članica u području politike alkohola i pripremila pilotska provedba kratkih intervencija u slučaju alkoholiziranosti (Alcohol Brief Interventions – ABI).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
22/03/2018
10/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
26/06/2018 09:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2018/S 096-217871 Ispravak 23/05/2018
2018/S 064-141519 Ispravak 31/03/2018
2018/S 057-125183 Poziv na nadmetanje 22/03/2018