Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Podrška izradi i provođenju randomiziranih kontrolnih ispitivanja u sklopu akcij...
Javni naručitelj:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Datum objave na TED-u:
05/04/2018
Rok za primitak ponuda:
14/05/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/H2020/2018/005
Podrška izradi i provođenju randomiziranih kontrolnih ispitivanja u sklopu akcije INNOSUP-06-2018
Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka za sklapanje 1 ugovora o pružanju usluga u kontekstu akcije INNOSUP-06-2018. Od izvoditelja će se tražiti pružanje usluga podrške koje se odnose na izradu, metode odabira i analizu rezultata projekata randomiziranih kontrolnih ispitivanja (randomised control trial – RCT) koje financira INNOSUP-06-2018. Rad je podijeljen u 4 radna paketa koji će se odvijati u različitim fazama prije i tijekom provedbe projekata odabranih u sklopu poziva „INNOSUP-06-2018”: Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.4.1.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/easme/en
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
05/04/2018 00:00
14/05/2018 15:00
15/05/2018 16:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 070-154232
Ispravak
11/04/2018 00:00
2018/S 066-146022
Poziv na nadmetanje
05/04/2018 00:00