Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor za pružanje podrške za spremnost korisnika javne regulirane uslug...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Datum objave na TED-u:
16/01/2019
Rok za primitak ponuda:
03/04/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
696/PP/2018/FC
Okvirni ugovor za pružanje podrške za spremnost korisnika javne regulirane usluge PRS (SPUR)
Ovaj poziv na nadmetanje odnosi se na pružanje podrške za spremnost korisnika javne regulirane usluge (public regulated service – PRS) (SPUR). Sklopljeni okvirni ugovor o pružanju usluga trajat će najviše 48 mjeseci i uglavnom će se usredotočiti na aktivnosti podizanja svijesti. Sadrži i izradu specifičnih dokumenata koji se odnose na korisnički segment PRS-a te pružanje podrške Komisiji za razne radne grupe i razvoj laboratorijskih objekata za korisnički segment PRS-a u prostorijama Europske komisije.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Napominjemo da u skladu s Odlukom 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravilima za pristup javnoj reguliranoj usluzi koju pruža globalni navigacijski satelitski sustav uspostavljen u sklopu programa Galileo, lokacija ponude mora biti u zemlji sudionici javne regulirane usluge, kako je definirano u članku 2. točki (a) navedene Odluke. To se odnosi i na podizvoditelje.Osim toga, kako bi imao pravo zatražiti referentne dokumente u odjeljku 1.4.2. uputa za nadmetanje, definirane kao nejavni podaci, ponuditelj mora priložiti zahtjevu obrazac iz Priloga 6.10. uputa za nadmetanje kao i ispunjeni ugovor o povjerljivosti podataka, vidjeti Prilog 6.11., te ovlaštenje SAB-a u svrhu rukovanja informacijama o PRS-u povezanim s ovim pozivom na nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
16/01/2019 00:00
03/04/2019 16:00
05/04/2019 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 011-020554
Poziv na nadmetanje
16/01/2019 00:00