Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor s ponovnim otvaranjem natječaja za organiziranje koordiniranih ak...
Javni naručitelj:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Datum objave na TED-u:
13/04/2018
Rok za primitak ponuda:
28/06/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
Chafea/2017/CP/02
Okvirni ugovor s ponovnim otvaranjem natječaja za organiziranje koordiniranih aktivnosti o sigurnosti proizvoda za potrošače u EU-u i državama članicama EGP-a/EFTA-e
Svrha je ovog postupka za okvirni ugovor zapošljavanje ugovaratelja koji bi bio zadužen za „organizaciju koordiniranih aktivnosti o sigurnosti proizvoda za potrošače u EU-u i državama članicama EGP-a/EFTA-e”. Od izvoditelja se očekuje sljedeće: — cjelokupna koordinacija i organiziranje logistike aktivnosti specifičnih za proizvode te horizontalne aktivnosti, uključujući sve potrebne sastanke tijekom provedbe projekta, — cjelokupna organizacija postupka ispitivanja proizvoda, uključujući identifikaciju i odabir odgovarajućih laboratorija, — osiguravanje tehničkih stručnjaka i savjetodavnih usluga kao podrške u radu tijela za nadzor nacionalnog tržišta, — izvješćivanje, komunikacija i obavještavanje dionika o rezultatima aktivnosti.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
13/04/2018 00:00
28/06/2018 23:59
11/07/2018 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 072-158612 Poziv na nadmetanje 13/04/2018 00:00