Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Vježbe za module civilne zaštite, tehničku pomoć i timove za podršku, ostale spo...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Datum objave na TED-u:
04/05/2018
Rok za primitak ponuda:
26/06/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
ECHO/A2/SER/2018/13
Vježbe za module civilne zaštite, tehničku pomoć i timove za podršku, ostale sposobnosti intervencije te timove za civilnu zaštitu Europske unije – ciklus 10
Osmišljavanje, planiranje, provođenje i samoocjena specifičnih vježbi za module civilne zaštite, ostale sposobnosti intervencije registrirane u CECIS-u, TAST-u i EUCPT-u.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
04/05/2018 00:00
26/06/2018 23:59
03/07/2018 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
3 teorijske vježbe i 1 praktične vježbe simulacije
Osmišljavanje, planiranje, provođenje i samoocjena 3 teorijske vježbe za ključno osoblje modula civilne zaštite, ostalih sposobnosti intervencije, tehničku pomoć i timove za podršku (TAST) i stručnjake tima za civilnu zaštitu Europske unije (EUCPT) te osmišljavanje, planiranje i provođenje praktične vježbe simulacije za potencijalne vođe tima EUCPT-a.
Grupa 2
3 terenske vježbe
Osmišljavanje, planiranje, provođenje i samoocjena 3 terenske vježbe poglavito za crpljenje visokog kapaciteta, pročišćavanje vode, KBRN detekciju i uzorkovanje, spašavanje u slučaju poplava korištenjem plovila, sprečavanje poplava, šumske protupožarne module i ostale kapacitete intervencije.
Grupa 3
4 terenske vježbe
Osmišljavanje, planiranje, provođenje i samoocjena 4 terenske vježbe za srednje/teško traženje i spašavanje u gradovima (USAR), USAR u KBRN uslovima (CBRNUSAR) i ostale kapacitete intervencije.
Grupa 4
2 terenske vježbe
Osmišljavanje, planiranje, provedba i samoocjena 2 terenske vježbe za stručnjake tima za civilnu zaštitu Europske Unije (EUCPT) i timove za tehničku pomoć i podršku (TAST).
Grupa 5
2 medicinske terenske vježbe
Osmišljavanje, planiranje, provedba i samoocjena 2 medicinske terenske vježbe za napredne medicinske postaje sa ili bez operacije (AMP-S), hitne medicinske ekipe (EMT), terensku bolnicu (FHOS), ostale kapacitete intervencije, tehničku pomoć i timove za podršku (TAST) i stručnjake tima za civilnu zaštitu Europske unije (EUCPT).
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 086-192629
Poziv na nadmetanje
04/05/2018 00:00