Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Sastavljanje i tiskanje publikacija Grupe EIB
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
27/04/2018
Rok za primitak ponuda:
01/06/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
PC-1477
Sastavljanje i tiskanje publikacija Grupe EIB
Svrha je ovog poziva na nadmetanje sklapanje okvirnih sporazuma između više strana radi pružanja usluga sastavljanja i tiskanja Grupi EIB za sljedeće grupe: Grupa 1: Brošure i informativni listovi: uključujući publikacije, uvezane ili neuvezane, u bilo kojem formatu; Grupa 2: Izvješća i knjige: uključujući godišnje izvješće ili druga višejezična izvješća, knjige; Grupa 3: Tiskani materijali za događanja i uredski pribor: uključujući programe, pozivnice, bilježnice, mape, ploče, plakate, roll-upove i posebne pozadine.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
27/04/2018 00:00
01/06/2018 23:59
06/06/2018 15:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Brošure i informativni listovi: uključujući publikacije, uvezane ili neuvezane, u bilo kojem formatu
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Grupa 2
Izvješća i knjige: uključujući godišnje izvješće ili druga višejezična izvješća, knjige
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Grupa 3
Tiskani materijali za događanja i uredski pribor: uključujući programe, pozivnice, bilježnice, mape, ploče, plakate, roll-upove i posebne pozadine
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 082-182989
Poziv na nadmetanje
27/04/2018 00:00