Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge na području sigurnosti za Delegaciju Europske unije u Republici Koreji
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
02/06/2018
Rok za primitak ponuda:
10/10/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS-608-DELKORS-SER-FWC
Usluge na području sigurnosti za Delegaciju Europske unije u Republici Koreji
Izvoditelj mora pružiti ljudske i materijalne resurse nužne za osiguravanje sigurnosti osoba i imovine pod odgovornosti javnog naručitelja. Glavne usluge koje će se pružati mogu obuhvaćati, između ostalog, usluge zaštitara, sustave „aktivnog“ praćenja pomoću GPS-a/GPRS-a, alarmne sustave i sustave video nadzora.
Usluge
Natjecateljski postupak uz pregovore
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
02/06/2018 00:00
10/10/2018 23:59
02/07/2018 23:59
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 104-236701
Poziv na nadmetanje
02/06/2018 00:00