Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nacrt za sektorsku suradnju u području vještina: poticajne mjere za građevinski ...
Javni naručitelj:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave na TED-u:
23/05/2018
Rok za primitak ponuda:
23/07/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/COSME/2017/042
Nacrt za sektorsku suradnju u području vještina: poticajne mjere za građevinski sektor
Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka za sklapanje ugovora o pružanju usluga za razvoj odabranih europskih strukovnih modula o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu (occupational safety and health — OSH) u građevinskom sektoru, na temelju utvrđenih potreba za vještinama u OSH za specifične stručne profile u građevinarstvu, posebno za rad s novim građevinskim i izolacijskim materijalima, tehnologijama i pojedinačnim procesima (uključujući odgovarajuću opremu). Glavni je cilj ove aktivnosti pridonijeti razvoju i provedbi dugoročne strategije vještina za građevinski sektor, izgradnju dokaza o stanju vještina i rješavanju manjkova vještina, nedostataka i neusklađenosti. Naglasak će biti na sadašnjim i budućim potrebama, osposobljavanju i razvijanju novih planova i programa, kao i na procjeni potrebe za pregledom stručnih profila. Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/easme/en
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
23/05/2018 00:00
18/07/2018 23:59
Nije dostupno
23/07/2018 15:00
26/07/2018 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2018/S 096-217867 Poziv na nadmetanje 23/05/2018 00:00