Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Europska referentna mreža: Osposobljavanje koordinatora, metodologija i alati
Javni naručitelj:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Datum objave na TED-u:
09/05/2018
Rok za primitak ponuda:
13/07/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
SANTE/2017/B3/058
Europska referentna mreža: Osposobljavanje koordinatora, metodologija i alati
Ovaj ugovor ima za cilj izgradnju kapaciteta i podršku ERN-ovima u njihovoj organizaciji i upravljanju. On će pružiti mogućnosti osposobljavanja i učenja na brojnim područjima koja se odnose na upravljanje ERN-om, umrežavanje i koordinaciju. Izgradnja tima ERN-CG-a također će biti ključni element akcije. Izvoditelj će izraditi koherentni program osposobljavanja koji traje 3 godine i uključuje 4 radionice za fizičko osposobljavanje i 6 virtualnih osposobljavanja koje ciljaju koordinatore ERN-a, voditelje projekata ERN-a i zamjenike tih koordinatora i voditelja. Na temelju materijala za osposobljavanje pripremljenog za svih 10 modula i odgovarajućih ishoda i naučenih lekcija, izvoditelj mora pripremiti module e-učenja koji se mogu koristiti samostalno. Štoviše, u program osposobljavanja treba dodati modul e-učenja za sve članove ERN-a koji se odnosi na uvod u EU i kontekst ERN-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najpovoljnija ponuda
Etape
09/05/2018 00:00
13/07/2018 17:00
23/07/2018 15:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 089-199115
Poziv na nadmetanje
09/05/2018 00:00