Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Instrument tehničke pomoći za industrijsku modernizaciju i ulaganje
Javni naručitelj:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Datum objave na TED-u:
12/05/2018
Rok za primitak ponuda:
31/08/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASME/COSME/2017/036
Instrument tehničke pomoći za industrijsku modernizaciju i ulaganje
EASME želi sklopiti ugovor o pružanju usluga čiji je opći cilj podrška provedbi platforme pametne specijalizacije za industrijsku modernizaciju uspostavom instrumenta tehničke pomoći koji će pružati tehničke savjetodavne usluge investicijskim projektima razvijenim unutar platforme pametne specijalizacije za industrijsku modernizaciju. Konkretno, cilj je pomoći promotorima projekta prevladati prepreke na putu ka postizanju investicijske spremnosti i prihvatljivosti za banku takvih projekata i time pridonijeti poticanju javnih i privatnih ulaganja u industrijsku modernizaciju u EU-u.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/easme/en
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
12/05/2018 00:00
31/08/2018 11:00
03/09/2018 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2018/S 090-201118
Poziv na nadmetanje
12/05/2018 00:00